2014 m. birželio 25 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas 2014 m. birželio 25 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas.#Europos Komisija prieš Portugalijos Respubliką.#Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Direktyva 2002/22/EB – Elektroniniai ryšiai – Tinklai ir paslaugos – Įmonių, atsakingų už universaliosios paslaugos teikimą, paskyrimas – Netinkamas perkėlimas – Teisingumo Teismo sprendimas, kuriuo konstatuojamas įsipareigojimų neįvykdymas – Neįvykdymas – SESV 260 straipsnio 2 dalis – Piniginės sankcijos – Periodinė bauda – Vienkartinė suma.#Byla C-76/13.