Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8921 – Onex/Vista/Severin Topco) (Text av betydelse för EES.)