Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.8921 – Onex/Vista/Severin Topco) (Besedilo velja za EGP.)