Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.8921 – Onex / Vista / Severin Topco) (Dokuments attiecas uz EEZ.)