Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8921 – Onex / Vista / Severin Topco) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)