Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8921 — Onex/Vista/Severin Topco) (Текст от значение за ЕИП.)