Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl valstybės obligacijomis užtikrintų vertybinių popierių