2015 m. spalio 26 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/2377 dėl Europos Sąjungos ir Palau Respublikos susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo