Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.9562 – Alight Solutions / NGA Human Resources) (Tekstas svarbus EEE)2019/C 414/01