Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/2171, annettu 16 päivänä joulukuuta 2020, neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteen II a muuttamisesta siltä osin kuin kyse on unionin yleisen vientiluvan myöntämisestä tiettyjen kaksikäyttötuotteiden vientiin unionista Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan