2011/356/ES: 2011 m. birželio 10 d. Tarybos sprendimas dėl Slovėnijai atstovaujančių Regiono komiteto penkių narių ir trijų pakaitinių narių skyrimo