Kommissionens forordning (EU) nr. 1344/2013 af 12. december 2013 om forbud mod fiskeri efter makrel i område IVa fra fartøjer, der fører Det Forenede Kongeriges flag