Σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 28ης Οκτωβρίου 2016, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland (ΕΚΤ/2016/29)