Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.8283 – General Electric Company/LM Wind Power Holding) (Text s významem pro EHP. )