PERGUNTA ESCRITA n. 765/99 do Deputado Alexandros ALAVANOS Uppförande av ny järnvägsförbindelse Lianokladi-Domokos