Lieta C-363/10: Tiesas priekšsēdētāja 2011. gada 6. jūnija rīkojums ( Tribunal Judicial de Póvoa de Lanhoso (Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Maria de Jesus Barbosa Rodrigues/Companhia de Seguros Zurich SA