Υπόθεση C-363/10: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 6ης Ιουνίου 2011 [αίτηση του Tribunal Judicial de Póvoa de Lanhoso (Πορτογαλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Maria de Jesus Barbosa Rodrigues κατά Companhia de Seguros Zurich SA