SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2169/97 van Hiltrud BREYER aan de Commissie. "Novel-Food"-verordening (EG) nr. 258/97 - Uitvoering van de controle (AANVULLEND ANTWOORD)