Zadeva C-407/18: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 26. junija 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Višje sodišče v Mariboru – Slovenija) – Aleš Kuhar, Jožef Kuhar/Addiko Bank d.d. (Predhodno odločanje — Nepošteni pogoji v potrošniških pogodbah — Direktiva 93/13/EGS — Postopek izvršbe s hipoteko zavarovane terjatve — Neposredno izvršljiv notarski zapis — Sodni nadzor nad nepoštenimi pogoji — Odlog izvršbe — Nepristojnost sodišča, ki odloča o predlogu za izvršbo — Varstvo potrošnikov — Načelo učinkovitosti — Skladna razlaga)