Cauza C-407/18: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 26 iunie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Višje sodišče v Mariboru — Slovenia) — Aleš Kuhar, Jožef Kuhar/Addiko Bank d.d. (Trimitere preliminară — Clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii — Directiva 93/13/CEE — Procedură de executare silită a unei creanțe ipotecare — Act notarial direct executoriu — Control judiciar al clauzelor abuzive — Suspendarea executării silite — Necompetența instanței sesizate cu cererea de executare silită — Protecția consumatorilor — Principiul efectivității — Interpretare conformă)