Zaak C-407/18: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 26 juni2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Višje sodišče v Mariboru — Slovenië) — Aleš Kuhar, Jožef Kuhar/Addiko Bank d.d. („Prejudiciële verwijzing — Oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten — Richtlijn 93/13/EEG — Gedwongen tenuitvoerlegging van een hypothecair krediet — Onmiddellijk uitvoerbare notariële akte — Rechterlijk toezicht op oneerlijke bedingen — Schorsing van de gedwongen tenuitvoerlegging — Onbevoegdheid van de rechter die kennisneemt van het verzoek tot gedwongen tenuitvoerlegging — Consumentenbescherming — Doeltreffendheidsbeginsel — Richtlijnconforme uitlegging”)