Lieta C-407/18: Tiesas (astotā palāta) 2019. gada 26. jūnija spriedums (Višje sodišče v Mariboru (Slovēnija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Aleš Kuhar, Jožef Kuhar/Addiko Bank d.d. (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Negodīgi noteikumi patērētāju līgumos — Direktīva 93/13/EEK — Hipotekārā prasījuma piespiedu izpildes procedūra — Tieši izpildāms notariālais akts — Negodīgu noteikumu pārbaude tiesā — Piespiedu izpildes apturēšana — Tiesas, kurā iesniegts lūgums par piespiedu izpildi, kompetences neesamība — Patērētāja aizsardzība — Efektivitātes princips — Atbilstīga interpretācija)