asia C-407/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 26.6.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Višje sodišče v Mariboru — Slovenia) — Kuhar ja Jožef Kuhar v. Addiko Bank d.d. (Ennakkoratkaisupyyntö — Kuluttajasopimusten kohtuuttomat ehdot — Direktiivi 93/13/ETY — Kiinnitysluoton pakkotäytäntöönpanomenettely — Välittömästi täytäntöönpanokelpoinen notaarin vahvistama toimi — Kohtuuttomia ehtoja koskeva tuomioistuimen suorittama valvonta — Pakkotäytäntöönpanon keskeyttäminen — Pakkotäytäntöönpanoa käsittelevän tuomioistuimen toimivallan puuttuminen — Kuluttajansuoja — Tehokkuusperiaate — Yhdenmukainen tulkinta)