Komission asetus (EU) N:o 1083/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010 , asetuksessa (EU) N:o 867/2010 markkinointivuodeksi 2010/11 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta