Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1083/2010 της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2010 , σχετικά με την τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης, που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 867/2010 για την περίοδο 2010/11