Bendros pertvarkymo valdybos sprendimas 2019 m. rugsėjo 18 d. dėl vidaus taisyklių dėl tam tikrų duomenų subjektų teisių apribojimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu Bendrai pertvarkymo valdybai vykdant vidaus saugumo incidentų tyrimus (SRB/ES/2019/34)