Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-Udvalg nr. 14/96 af den 4. marts 1996 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen