Lieta C-346/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 25. jūnijā iesniedza Cour d'appel de Mons (Beļģija) — Ville de Mons / KPN Group Belgium SA