Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.9670 – APMC Group / GSEZ Cargo Ports / GSEZ Mineral Port / TIPSP / Arise) (Tekstas svarbus EEE)2020/C 23/02