2011 m. gegužės 24 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas. 2011 m. gegužės 24 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas.#Europos Komisija prieš Prancūzijos Respubliką.#Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - EB 43 straipsnis - Įsisteigimo laisvė - Notarai - Pilietybės sąlyga - EB 45 straipsnis - Dalyvavimas vykdant viešosios valdžios funkcijas.#Byla C-50/08.