Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/212 z dne 11. februarja 2015 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 223/2014 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva tehnične specifikacije sistema za beleženje in shranjevanje podatkov o posameznih dejavnostih, potrebnih za spremljanje, ocenjevanje, finančno poslovodenje, preverjanje in revizijo, vključno s podatki o posameznih udeležencih v dejavnostih, ki se sofinancirajo iz OP II