Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 68/2011 z dnia 1 lipca 2011 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG