2018 m. balandžio 19 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/602, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) 2017/1509 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai