SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0124/01 van Graham Watson (ELDR) aan de Commissie. Bescherming van het octrooisysteem om ervoor te zorgen dat het doeltreffend blijft.