Postanowienie Sądu pierwszej instancji (piąta izba) z dnia 19 maja 2008 r.$