Eiropas Parlamenta Rezolūcija (ES) 2020/1903 (2020. gada 14. maijs) ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, X iedaļa – Eiropas Ārējās darbības dienests