2017 m. liepos 6 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Sąjungos atokiausių regionų sanglaudos ir plėtros skatinimo. SESV 349 straipsnio taikymas (2016/2250(INI))