Sprawa C-526/18: Postanowienie prezesa szóstej izby Trybunału z dnia 23 października 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Förvaltningsrätten i Göteborg – Szwecja) – AA / Migrationsverket