Sag C-526/18: Kendelse afsagt af formanden for Domstolens Sjette Afdeling den 23. oktober 2018 — AA mod Migrationsverket (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Förvaltingsrätten Göteborg — Sverige)