Věc C-526/18: Usnesení předsedy šestého senátu Soudního dvora ze dne 23. října 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Förvaltningsrätten i Göteborg – Švédsko) – AA v. Migrationsverket