Byla C-73/14: 2015 m. spalio 6 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Sąjungos Taryba/Europos Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo — Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencija — Tarptautinis jūrų teisės tribunolas — Neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba — Patariamosios nuomonės pateikimo procedūra — Raštiško Europos Komisijos pareiškimo pateikimas Europos Sąjungos vardu — Išankstinio Europos Sąjungos Tarybos pritarimo šiam pareiškimui nebuvimas — ESS 13 straipsnio 2 dalis, 16 straipsnis ir 17 straipsnio 1 dalis — SESV 218 straipsnio 9 dalis ir 335 straipsnis — Atstovavimas Europos Sąjungai — Įgaliojimų suteikimo ir institucinės pusiausvyros principai — Lojalaus bendradarbiavimo principas)