Дело C-430/15: Преюдициално запитване от Supreme Court of the United Kingdom (Обединено кралство), постъпило на 5 август 2015 г. — Secretary of State for Work and Pensions/Tolley (починала, действаща чрез неин личен представител)