Europos regionų komiteto nuomonė „Sveikatos priežiūros sistemų deinstitucionalizavimas vietos ir regionų lygmeniu“