Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1647, 9. november 2020, milles vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta sätestatakse tehniline teave kindlustustehniliste eraldiste ja põhiomavahendite arvutamiseks aruannete puhul, mille aruandekuupäev on ajavahemikul 30. septembrist 2020 kuni 30. detsembrini 2020 (EMPs kohaldatav tekst)