2017 m. vasario 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/229, kuriuo į garantuotų tradicinių gaminių registrą įtraukiamas pavadinimas [Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork (GTG)]$