Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 11/12/2020) keskittymän (Asia N:o COMP/M.10045 - EURAZEO / IK INVESTMENT PARTNERS / QUESTEL) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan ranskankielinen teksti on todistusvoimainen)