Sag T-447/10: Rettens dom af 17. oktober 2012 — Evropaïki Dynamiki mod Domstolen (Offentlige tjenesteydelsesaftaler — udbudsprocedure — levering af tjenesteydelser til vedligeholdelse, udvikling og støtte i forbindelse med edb-applikationer — afvisning af sagsøgerens bud og tildeling af kontrakterne til en anden tilbudsgiver — udvælgelseskriterier — tildelingskriterier — begrundelsespligt — ansvar uden for kontraktforhold)