Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Afrikka-osapuolen välisellä ensivaiheen talouskumppanuussopimuksella perustetun talouskumppanuussopimuskomitean päätös N:o 2/2020, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2020, välimiesten luettelon hyväksymisestä [2020/671]