Sdělení komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Modernizace internetu - Akční plán pro zavedení internetového protokolu verze 6 (IPv6) v Evropě