Предложение за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно ефективни мерки за интегриране на ромите в държавите членки